Mikrobiološki parametri

Robotizirana naprava Bactiquant on-line za samodejno spremljanje bakterij v pitni vodi

Sistem Bactiquant ONLINE je avtomatiziran sistem, ki zaznava skupno število bakterij v pitni in industrijski vodi. Temelji na obstoječi in patentirani  metodi Bactiquant®, ki meri skupno prisotnost bakterij v tekočem vzorcu z uporabo zelo občutljive tehnologije fluorescence.

Omogoča:

  • Hitrejši odzivni čas in izboljšano spremljanje kakovosti vode na daljavo.
  • Ob višji koncentraciji bakterij naprava samodejno preklopi v »ALARM« način delovanja in pospešeno vzorčenje.
  • Večji volumni vzorcev z bakterijami se koncentrirajo na keramičnem filtru za – zmanjšanje tveganja za lažno negativne rezultate.

Biocide QC

avtomatizirana naprava za testiranje učinkovitosti biocidnih sredstev

Omogoča testiranje učinkovitosti biocidnih sredstvih pri različnih izpostavitvenih časih (30s, 60s, 5 min, 60 min) ter testnih organizmih (Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Candida spp., etc.).

 
  • hiter razvoj biocidnih izdelkov (notranji nadzor kakovost)
  • avtomatiziran & digitaliziran (sistem pametnih senzorjev)
  • enostaven za uporabo (brez potrebnega usposabljanja ali uporabe laboratorija)
  • meja zaznave: že 1 bakterija na 100 mL
  • cenovna učinkovitost (skoraj 20x manj kot laboratorijske analize)
  • ekološka rešitev (minimalen odpad)

Fizikalno-kemijski parametri

On-line spremljanje kakovosti vode preko merjenja fizikalno-kemijskih parametrov.

s::can spektrofotometrične naprave, v celotnem absorbcijskem spektru, omogočajo merjenje številnih fizikalno-kemijskih parametrov kot so: BPK, KPK, TOC, DOC, UV245 (organski ostanki), nitrati, nitriti,ozon, vodikov sulfid, motnost, barva, temperatura.

Kontaminacijski alarm glede na predhodne meritve javlja opozorila ob kakršnih koli odstopanjih od povprečnih vrednosti.

Poleg spektrofotometričnih sond s::can ponuja tudi klasične sonde za merjenje pH, koncentracije kisika, kalija, prostega in celokupnega klora, klorovega dioksida, vodikovega peroksida itd.