// Area of work
Health sector

Water utilities

Chemical industry

Pharmaceutical industry

Food industry

Ways of elimination

With the help of many technologies, we can remove microorganisms from water supply systems and production lines in companies in an environmentally friendly way.

OZON

UV TECHNOLOGY

CHEMICALS

ULTRASOUND

Bioremediation

Bioremediation is a method based on natural processes in which microorganisms change pollution in soil, groundwater and sediments to harmless end products.

Bioremediation can be extremely effective in removing impurities in an environmentally friendly way. In some cases, this is the only practical solution.

Emilia Clarke
Marko Fatur. dipl. inž. str (UN)
Direktor
"V delu vodovodnega omrežja se je v določenem obdobju pojavljalo povečano število nepatogenih bakterij. S klasičnimi vzorčnimi in analiznimi metodami nismo uspeli ugotoviti izvora. S pomočjo ekipe Microbium pa smo uspeli hitro identificirali vzrok in ga tudi odpravili, tako da lahko uporabnikom še naprej nudimo najboljšo kakovost pitne vode."
Dr. Peter Venturini, MBA
Član poslovodnega odbora, odgovoren za R&R, nabavo in segment smol
"Podjetje Microbium je za naše potrebe razvilo hitri tester za detekcijo bakterij v barvah na vodni osnovi in tako skrajšalo naš odzivni čas ob morebitnih mikrobnih kontaminacijah surovin ali končnih izdelkov iz nekaj dni na nekaj ur. Tako smo uspeli znižati stroške in izboljšati nadzor kakovosti."