// Področja
Vodovodni sistemi

Zdravstvena panoga

Kemična industrija

Farmacevtska industrija

Prehrambena industrija

01
Hitrost šteje

Pravočasna informacija o mikrobiološki kontaminaciji v surovini ali izdelku je izrednega pomena, saj hitrejša analitika omogoča hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje.

02
Analitika po meri

Nekaterih kompleksnih industrijskih vzorcev s klasičnimi metodami ni mogoče uspešno analizirati, zato so nujno potrebni inovativni pristopi mikrobiološke analitike.

03
Zmanjšamo tveganje

Pravočasno ugotavljanje prisotnosti mikrobov v vzorcu pomeni učinkovito upravljanje proizvodnega procesa. Tako zmanjšujemo tveganje za kvar surovin ali izdelkov.

Storitve

Mikrobiološka forenzika v razvojno analiznem laboratoriju

Mikrobiološka forenzika

Na podlagi analiz vzorcev, ki jih za naročnike opravljamo na izdelkih, v proizvodnih procesih in virih vode, lahko s spremljanjem bakterij sledimo kontaminaciji in določimo izvor. 

Milijoni vrst različnih bakterij ustvarjajo sled, ki jo znamo povezovati v sosledje ter tako pripomoremo k nadgradnji procesov.

Izjave strank

Emilia Clarke
Marko Fatur. dipl. inž. str (UN)
Direktor
"V delu vodovodnega omrežja se je v določenem obdobju pojavljalo povečano število nepatogenih bakterij. S klasičnimi vzorčnimi in analiznimi metodami nismo uspeli ugotoviti izvora. S pomočjo ekipe Microbium pa smo uspeli hitro identificirali vzrok in ga tudi odpravili, tako da lahko uporabnikom še naprej nudimo najboljšo kakovost pitne vode."
Dr. Peter Venturini, MBA
Član poslovodnega odbora, odgovoren za R&R, nabavo in segment smol
"Podjetje Microbium je za naše potrebe razvilo hitri tester za detekcijo bakterij v barvah na vodni osnovi in tako skrajšalo naš odzivni čas ob morebitnih mikrobnih kontaminacijah surovin ali končnih izdelkov iz nekaj dni na nekaj ur. Tako smo uspeli znižati stroške in izboljšati nadzor kakovosti."