Projekti

RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

Naslov projekta: Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje Kot konzorcij 12-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter […]

EU Projekti

Digitalizacija Microbium

Aktivnosti podjetja Microbium d.o.o. v sklopu javnega poziva »Vavčer za pripravo digitalne strategije« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. http://www.eu-skladi.si/ Kratek opis naložbe: Aktivnosti s strani podjetja Vavčer za pripravo digitalne strategije […]

EU Projekti

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Nastop na mednarodnem sejmu Aquatech Amsterdam na Nizozemskem od 2. 11. 2021 do 5. 11. 2021 Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Uspešno smo se prijavili na razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v […]

Projekti

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

SKLOP 2: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19. Zaključili smo Sklop 2 projekta »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki so ga financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv naše operacije je BiocideQC […]

Projekti

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19. Zaključili smo Sklop 1 projekta »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki so ga financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv naše operacije je Microbium […]

Projekti

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

V Microbiumu smo bili uspešni tako pri 1., kot tudi 2. sklopu javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«. Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki […]

EU Projekti

Digifed izbor

Evropska unija v okviru pobude Smart Anything Everywhere podpira projekt DigiFed, ki spodbuja širšo vpeljavo naprednih digitalnih tehnologij in kiberfizičnih sistemov (angl. Cyber-Physical Systems – CPS) v mala in srednje velika podjetja v Evropi. Podjetje Microbium je bilo med 26 izbranimi podjetji, ki bodo prejeli sofinanciranje v okviru mehanizma aplikacijski eksperiment. S projektom ‘Smart Sensor […]

EU Projekti
Program regionalnega razvoja podeželja

AGRO FOLIJA 2020

Uspešno smo prijavili konzorcijski projekt AGRO FOLIJA 2020. Namen projekta je vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in odpadne silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Trajanje projekta: december 2020 – november 2023

  • 1
  • 2