Microbium MPN Analizator

avtomatizirana zaznava in štetje E.coli in koliformnih bakterij v pitni vodi

Prednosti Microbium MPN Analizatorja:

 

  • števen rezultat

  • validirana in patentirana metoda

  • meja zaznave: že 1 bakterija na 100 mL

  • enostaven za uporabo

  • ekološka rešitev (stalna uporaba, brez laboratorijskih odpadkov)

  • omogoča hitro odzivnost na zaznano kontaminacijo

  • skladen s Pravilnikom o pitni vodi

  • Slovensko znanje in proizvodnja

  • možnost ročne ali avtomatizirane verzije

Kmalu na voljo (jesen 2021)!