EU Projekti - v teku

Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO 2022

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.


Naslov projekta: IoT Microbium® MPN Analizator

V okviru projekta bomo Avtomatiziran Microbium® MPN analizator nadgradil v IoT Microbium® MPN analizator z zmanjšano porabo plastike in predikcijskim algoritmom.

Rešitev je okoljska tehnologija, ki je usmerjena k varovanju okolja in sicer iz dveh vidikov:

  • nižanja odpada vode
  • odprave porabe plastičnega materiala (gre za »zero waste« izdelek!). S končnim izdelkom bomo izvedli disrupcijo na trgu saj bo naprava služila kot XS mikrobiološki laboratorij in s tem močno razširila možnosti izboljševanja nadzora nad pitno vodo. S tem izdelkom ciljamo pridobiti Environmental Technology Verification certifikat, ki ga prejmejo le najboljše evropske okoljske tehnologije.

Cilji projekta:

  • Znižati odpad vode za 3-5 odstotkov in prispevali k minimizaciji nastajanja plastičnih odpadkov.
  • Povečati snovne produktivnosti in trajnostne rabe vode kot dediščine v prvi fazi v Sloveniji in nato ekstrapolirano tudi v Evropi in v svetu.
  • Prispevati k preoblikovanju Evrope v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo.
  • Z uvedbo IoT Microbium® MPN Analizatorja eliminirati potrebo po rabi laboratorijske plastike,
  • Prispevati k blaženju podnebnih sprememb, s preprečevanjem onesnaževanje okolja s plastiko in prispevati k nižanju ogljičnih emisij

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija – Next Generation EU.

Več informacij na: Javna agencija | SPIRIT Slovenija (spiritslovenia.si)

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja