Projekti

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

SKLOP 2: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19. Zaključili smo Sklop 2 projekta »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki so ga financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv naše operacije je BiocideQC […]

Projekti

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19. Zaključili smo Sklop 1 projekta »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki so ga financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv naše operacije je Microbium […]

Projekti

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

V Microbiumu smo bili uspešni tako pri 1., kot tudi 2. sklopu javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«. Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki […]

Projekti

RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

Naslov projekta: Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje Kot konzorcij 12-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter […]

EU Projekti

Digifed izbor

Evropska unija v okviru pobude Smart Anything Everywhere podpira projekt DigiFed, ki spodbuja širšo vpeljavo naprednih digitalnih tehnologij in kiberfizičnih sistemov (angl. Cyber-Physical Systems – CPS) v mala in srednje velika podjetja v Evropi. Podjetje Microbium je bilo med 26 izbranimi podjetji, ki bodo prejeli sofinanciranje v okviru mehanizma aplikacijski eksperiment. S projektom ‘Smart Sensor […]

EU Projekti
Program regionalnega razvoja podeželja

AGRO FOLIJA 2020

Uspešno smo prijavili konzorcijski projekt AGRO FOLIJA 2020. Namen projekta je vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in odpadne silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Trajanje projekta: december 2020 – november 2023

EU Projekti

Projekt ETV

Akreditiran organ za okoljsko tehnologijo bo v sodelovanju s podjetjem Microbium d.o.o. preveril ter validiral napravo za avtomatizirano detekcijo in štetje E.coli in koliformnih bakterij. Trajanje projekta: september 2020 – december 2021