EU Projekti

Digifed izbor

Evropska unija v okviru pobude Smart Anything Everywhere podpira projekt DigiFed, ki spodbuja širšo vpeljavo naprednih digitalnih tehnologij in kiberfizičnih sistemov (angl. Cyber-Physical Systems – CPS) v mala in srednje velika podjetja v Evropi. Podjetje Microbium je bilo med 26 izbranimi podjetji, ki bodo prejeli sofinanciranje v okviru mehanizma aplikacijski eksperiment. S projektom ‘Smart Sensor […]

EU Projekti
Program regionalnega razvoja podeželja

AGRO FOLIJA 2020

Uspešno smo prijavili konzorcijski projekt AGRO FOLIJA 2020. Namen projekta je vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in odpadne silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Trajanje projekta: december 2020 – november 2023

EU Projekti

Projekt ETV

Akreditiran organ za okoljsko tehnologijo bo v sodelovanju s podjetjem Microbium d.o.o. preveril ter validiral napravo za avtomatizirano detekcijo in štetje E.coli in koliformnih bakterij. Trajanje projekta: september 2020 – december 2021